logo 2G Guide & Guard adviesbureau, trainingsbureau en leverancier van produkten voor bedrijfsveiligheid

 

2G-GROEP bestaat uit de volgende 3 divisies:


 2G GUIDE & GUARD
 2G OPLEIDINGEN
 2G VEILIGHEIDSPRODUKTEN
 

Alle hieronder genoemde diensten vormen samen een compleet en samenhangend pakket om organisaties optimaal en effectief van dienst te zijn in het kader van brandpreventie en bedrijfshulpverlening.


2G GUIDE & GUARD

2G Guide & Guard levert alle adviesdiensten op beveiligingsgebied met uitzondering van de opleidingen. Deze adviesdiensten zijn vooral gericht op brandpreventie en op het  optimaal gestalte geven van de bedrijfshulpverlening in organisaties. De werkzaamheden betreffen veelal:
Risico inventarisatie en Evaluatie              
Veiligheidsscans                                            
Aanvragen 'Gebruiksvergunning', op juiste en pragmatische wijze omgaan met gebruiksbesluiten en bouwverordeningen                 
Brandveiligheidsinspecties                             
Het opstellen van:                                           
Calamiteitenplan                                                                               
Noodplannen  en ontruimingsplannen                                     
Veiligheidsinstructies                                   
Aanvalsplannen                                            
Ontwikkelen plattegronden voor aanvraag Gebruiksvergunning                                                                             
Vluchtrouteplattegronden                           
Beheren BHV-organisaties 
                       
  

2G OPLEIDINGEN

2G Opleidingen verzorgt trainingen en bijscholingen op het gebied van bedrijfsveiligheid: 
>Hoofden Bedrijfshulpverlening  
>Ploegleiders Bedrijfshulpverlening      
>Bedrijfshulpverleners      
>EHBO-ers          
>AED-bedieners  
>Ontruimers
>Medewerkers Centraal meldpunt
>Beheerders Brandmeldinstallaties    
>Ontruimingsinstructies en -oefening 
>Portofoontrainingen      
>Workshop 'wat is BHV?
                                                                          

 

2G VEILIGHEIDSPRODUKTEN

2G veiligheidsprodukten voert werkzaamheden uit zoals:

Inventarisatie van veiligheidsbewegwijzering

Levering  van veiligheidsbewegwijzering

Montage van veiligheidsbewegwijzering

Levering en onderhoud van blusmiddelen

Levering en onderhoud van EHBO middelen

Levering en onderhoud van detectiesystemen zoals:

 >brandmeldcentrales

 >ontruimingsinstallaties

Levering van produkten t.b.v. BHV, zoals:

 >veiligheidsvesten

 >zaklantaarns

 >veiligheidshelmen

 >portofoons

 

Voor gedetailleerdere informatie kijkt u bij Adviesdiensten, Opleidingen en Veiligheidsproducten.

 

zoekmachine om de website te doorzoeken