logo 2G Guide & Guard adviesbureau, trainingsbureau en leverancier van produkten voor bedrijfsveiligheid

Overheid 

 

 

 

2G Guide & Guard is een full service leverancier in bedrijfsveiligheid. Wij zijn door heel Nederland sinds 1998 actief voor de overheid op het brede gebied van bedrijfsveiligheid.

Of het nu gaat om advisering, een veiligheidsinspectie, een 0-meeting van uw organisatie op diverse gebieden of bijvoorbeeld de levering van produkten zoals kleine blusmiddelen, pictogrammen en uitrustingen voor Bedrijfshulpverleningsorganisaties. Kijk voor een uitgebreide opsomming van onze dienstverlening op dienstenadvies, opleidingen en produkten.

2G Guide & Guard werkt nauw samen met branddetectie-bedrijven, aannemers en installateurs om de (brand)veiligheid op een hoger en acceptabel niveau te brengen, geheel conform de huidige wet- en regelgeving.

2G Guide & Guard hanteert voor het vaststellen van het (brand)veiligheidsniveau als uitgangspunt de volgende wet- en regelgevingen:

 •  de Arbeidsomstandighedenwet
 •  het Bouwbesluit
 •  de Bouwverordening

De eisen die aan (een deel van) een bouwwerk worden gesteld, zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie waartoe dat (deel van het) bouwwerk behoort. De gebruiksfunctie bepaalt dus de eisen voor overheden. Hierbij is het van groot belang dat gebouwen van overheden een voorbeeldfunctie hebben en ook nemen. De Ministeries leggen immers het naleven van de wet- en regelgeving bij de lokale overheden. Deze lokale overheden (Burgemeester en Wethouders), kunnen via de gemeentelijke Bouwverordening de (Brand)veiligheidsregels aanscherpen.

Voor overheden zijn de volgende gebruiksfuncties van toepassing:

 1.  bijeenkomstfunctie
 2.  celfunctie
 3.  gezondheidszorgfunctie
 4.  kantoorfunctie
 5.  onderwijsfunctie

Onder de verschillende gebruiksfuncties gelden meerdere niveau’s voor de brandveiligheid. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de aanwezigheid van:

 •  een ‘Gebruiksvergunning’ brandveilig gebruik
 •  een brandmeldinstallatie
 •  een brandweerlift
 •  een droge stijgleiding
 •  een sprinklerinstallatie

2G Guide & Guard heeft de afgelopen jaren kennis en ervaring opgedaan bij lokale overheden met bovenstaande gebruiksfuncties met uitzondering van celfunctie. 2G Guide & Guard heeft opdrachten uitgevoerd en voert opdrachten uit voor bedrijven met de gebruiksfuncties 1 en 3 t/m 5 genoemd. Klik hier voor Meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken.

Hieronder enkele van onze opdrachtgevers: - Gemeente Amsterdam - GGD Amsterdam (43 locaties in en om Amsterdam) - Gemeente Katwijk - Gemeente Leiden - Gemeente Venlo

 

zoekmachine om de website te doorzoeken