logo 2G Guide & Guard adviesbureau, trainingsbureau en leverancier van produkten voor bedrijfsveiligheid

Bedrijfsveiligheidsonderzoek, onze aanpak:

 

Bij bedrijfsveiligheidsonderzoek, ook wel veiligheidsscans, veiligheidsaudits, veiligheidsinspecties, brandinspecties e.d. genoemd, is  inzicht in uw actuele situatie een eerste vereiste. Een analyse gebaseerd op een persoonlijk onderhoud en een rondgang door uw organisatie is een belangrijke stap om te kunnen vaststellen wat de veiligheidsstatus is. In vele gevallen is een nulmeting noodzakelijk. Dit is een verdergaande analyse van de huidige situatie. In de aanbieding die we hiervoor doen staat kraakhelder en transparant weergegeven wat die precies inhoudt. Hoofdpunten in de nulmeting zijn:

 

De veiligheidsnulmeting bij bedrijfsveiligheidsonderzoek

De nulmeting bestaat uit een interview met een terzakekundig medewerker. Dit interview duurt ca 1 1/2 uur en gaat uiteraard over de organisatie en het complex.  Tevens zal worden verzocht (technische) gegevens van het complex aan te leveren. Deze zullen worden geanalyseerd. De gegevens waarom het hier gaat zijn ondermeer:

  • onderhoudsrapporten van CV-installatie(s), luchtbehandeling, elektrische installatie(s), brandblusmiddelen, compartimenteringdoorvoeringen, nood-en transparantverlichting, etc.
  • logboek van de brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie (indien aanwezig)
  • logboek van de liftinstallatie
  • bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan

Na het inleidend gesprek volgt een rondgang over het complex. Tijdens de rondgang worden digitale foto’s gemaakt van de aanwezige knelpunten. Deze foto’s zullen in de ‘Evaluatierapportage’ worden opgenomen. Binnen 35 werkdagen wordt met u een afspraak gemaakt om de ‘Evaluatierapportage’ te behandelen. Aan de hand van een actiepuntenlijst met prioriteitstelling en wet- en regelgeving per actiepunt, wordt u een ‘Inrichtingsadvies’ aangeboden voor de vervolgwerkzaamheden. Hierbij is ons uitgangspunt een hoger en acceptabel (brand)veiligheidsniveau te bereiken, dat voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

 

Beheercontract in relatie tot bedrijfsveiligheid

 

Om de bedrijfsveiligheid ook te garanderen voor de toekomst is meer nodig. 2G gaat daarin verder dan haar collega's.

Uit ervaring weten wij dat, wanneer een hoger (brand)veiligheidsniveau is bereikt, het moeilijk is op dat niveau te blijven. Het (brand)veiligheidsniveau na verbouwingen, verhuizing of wijzigingen in de organisatie vraagt om actualisatie. 2G Guide & Guard hanteert hiervoor een ‘Beheercontract’, waarin een jaarlijks bezoek van een veiligheidsadviseur is opgenomen, of indien u dit wenst tweemaal per jaar. Na dit bezoek zal een korte rapportage worden aangeboden van aanwezige knelpunten (indien aanwezig) en/of verbeteringen welke kunnen bijdragen aan een hoger (brand)veiligheidsniveau. In het contract zijn tevens kleine wijzigingen in het aanwezige Bedrijfsnoodplan of Ontruimingsplan opgenomen. Op uw verzoek kunnen ook de jaarlijkse (herhalings)opleidingen van de aanwezige functionarissen welke een taak hebben bij calamiteitenbestrijding worden opgenomen. 2G Guide & Guard is ervan overtuigd dat haar aanpak een transparante aanpak is. Indien onze aanpak u aanspreekt, neem dan vrijblijvend contact met ons op, om een afspraak voor een oriënterend gesprek te maken.

                                                                                                                        

zoekmachine om de website te doorzoeken