logo 2G Guide & Guard adviesbureau, trainingsbureau en leverancier van produkten voor bedrijfsveiligheid

Instellingen en Instituten

 

 

 

2G Guide & Guard is een full service leverancier in bedrijfsveiligheid. Wij zijn door heel Nederland sinds 1998 actief voor grote en kleine instellingen  en instituten op het brede gebied van bedrijfsveiligheid.

Of het nu gaat om advisering, een veiligheidsinspectie, een 0-meeting van uw organisatie op diverse gebieden of bijvoorbeeld de levering van produkten zoals kleine blusmiddelen, pictogrammen en uitrustingen voor Bedrijfshulpverleningsorganisaties. Kijk voor een uitgebreide opsomming van onze dienstverlening dienstenadvies, opleidingen en produkten.

2G Guide & Guard werkt nauw samen met branddetectie-bedrijven, aannemers en installateurs om de (brand)veiligheid op een hoger en acceptabel niveau te brengen, geheel conform de huidige wet- en regelgeving.

2G Guide & Guard hanteert voor het vaststellen van het (brand)veiligheidsniveau als uitgangspunt de volgende wet- en regelgevingen:

 •  de Arbeidsomstandighedenwet
 •  het Bouwbesluit
 •  de Bouwverordening

De eisen die aan (een deel van) een bouwwerk worden gesteld, zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie waartoe dat (deel van het) bouwwerk behoort. De gebruiksfunctie bepaalt dus de eisen voor bedrijven.

Voor instellingen en instituten zijn de volgende gebruiksfuncties van toepassing:

 1. woonfunctie
 2. bijeenkomstfunctie
 3. gezondheidszorgfunctie
 4. kantoorfunctie
 5. logiesfunctie
 6. onderwijsfunctie;

Onder de verschillende gebruiksfunctie gelden meerdere niveau’s voor de brandveiligheid. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de aanwezigheid van:

 • een ‘Gebruiksvergunning’ brandveilig gebruik
 • een brandmeldinstallatie met volledige bewaking
 • extra brandcompartimenten
 • een brandweerlift
 • een droge stijgleiding
 • een sprinklerinstallatie

2G Guide & Guard heeft de afgelopen jaren kennis en ervaring opgedaan bij instellingen en instituten met bovenstaande gebruiksfuncties. Hierbij opgemerkt dat verschillende gebruiksfuncties ook van toepassing kunnen zijn op één en hetzelfde bouwwerk, waarbij de wetgeving duidelijk aangeeft te moeten voldoen aan alle eisen die gelden voor die gebruiksfuncties.
Een voorbeeld is een bouwwerk wat dient als verzorgingshuis (gezondheidszorgfunctie), waar tevens veel bezoekers (familie) komen (bijeenkomstfunctie).

2G Guide & Guard heeft opdrachten uitgevoerd en voert opdrachten uit voor instellingen met de gebruiksfunctie welke achter punt 1 t/m 6 genoemd. Klik hier voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

 

Hieronder een aantal van onze opdrachtgevers:
- Buurtparticipatie Bos en Lommer
- Cardea Jeugdzorg
- Zorgstichting Christphorus
- De Sonnenruyter
- De Uiterton Lelystad
- Zorgstichting Icare
- Zorggroep Plantein
- Stichting Het Zorgschap Leeghwater
- Stichting Welzijn Binnenstad
- Stichting Woonzorg Lelystad

                                                                                                                  

zoekmachine om de website te doorzoeken