logo 2G Guide & Guard adviesbureau, trainingsbureau en leverancier van produkten voor bedrijfsveiligheid

 

Bedrijfshulpverlening - BHV

Bedrijfshulpverlening in geval van calamiteit

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er binnen uw bedrijf een brand of ongeval ontstaat. Vanwege de levensbedreigende situaties die er dan voor de mensen in dit complex kunnen ontstaan (bijvoorbeeld als gevolg van grote hitte- en rookontwikkeling), is het noodzakelijk dat er een document is, dat de maatregelen omvat, die bij een dergelijke gebeurtenis dienen te worden genomen. Immers  de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van het personeel dient te kunnen worden gegarandeerd. 2G Guide & Guard voorziet haar opdrachtgevers in adequate adviezen en uitvoerende diensten om deze veiligheid en zekerheid te kunnen garanderen. 

 

Het ontruimingsplan

Het Ontruimingsplan dat is opgesteld volgens de NTA8112-1 voorziet erin, dat ingeval van een calamiteit direct maatregelen genomen kunnen worden om slachtoffers te voorkomen of in ieder geval te beperken. De basis van dit Ontruimingsplan is de omschrijving van taken, bevoegdheden en procedures voor de Bedrijfshulpverlening (BHV). De BHV heeft een voorpostfunctie: in de praktijk blijkt, dat door juist handelen in de eerste minuten na een ongeval of brand schade zoveel mogelijk is te voorkomen en dat de gevolgen beperkt kunnen blijven. De Bedrijfshulpverleners verlenen eerste hulp, bestrijden een beginnende brand, evacueren het personeel en bezoekers en communiceren met de professionele externe hulporganisaties (Politie, Brandweer en Ambulance) wanneer deze ter plaatse komen. De Bedrijfshulpverlening moet aan de volgende prestatie-eisen voldoen:

•Binnen enkele minuten na het plaatsvinden van een brand of ongeval moet efficiënt kunnen worden opgetreden tot het moment waarop de bedrijfshulpverlening wordt overgenomen door professionele externe hulpverleners. Om een adequate inzet te kunnen garanderen moet er jaarlijks een oefening worden gehouden en dienen de bedrijfshulpverleners jaarlijks een herhalingsopleiding te volgen; 2G-Groep levert complete diensten voor het opleiden en trainen van de BHV. Voor informatie hierover klikt u op veiligheidsopleidingen

•Aanwezigheid en beschikbaarheid van een voldoende aantal Bedrijfshulpverleners dient altijd gewaarborgd te zijn;

•Als veiligheid en gezondheid van derden in en om de nabije omgeving van het gebouw worden bedreigd, is de Bedrijfshulpverlening erop toegerust om adequate hulp te bieden.

Klik hier voor Meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken.

 

zoekmachine om de website te doorzoeken